Gemensamt för medlemmarna i nätverket Juniort HR är att vi är nya i yrkeslivet och söker likasinnade att bolla frågor med. Du får tips av andra och kan dela med dig av de erfarenheter du redan har hunnit samla på dig i karriären. Genom att utväxla tankar och idéer kan vi utvecklas både personligt och karriärmässigt. I nätverket Juniort HR finns det inget rätt eller fel och ingen tanke är för liten att dryfta.
Nätverket träffas två timmar per gång och sex gånger om året. Träffarna sker på medlemmarnas arbetsplatser vilket främjar förståelsen kring hur andra arbetsplatser fungerar inom både offentlig och privat sektor. Det kan bli aktuellt med träffar under både kvällstid och arbetstid. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket och vi sätter tillsammans agendan för träffarna.

Exempel på områden som diskuterats:

  • Avveckling av personal
  • Medarbetarundersökningar
  • Värdegrundsarbete
  • Riskbruk/missbruk på arbetsplatsen

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är i början av din HR-karriär och vill utöka ditt professionella nätverk inom branschen, samt få stöd och utbyta tankar och idéer vad gäller de utmaningar du möter i din arbetsvardag.

Intagningskriterier

Detta nätverk vänder sig till dig som har tagit din examen och har arbetat inom HR-området i minst sex månader men inte mer än tre år. När du som medlem har arbetat i över tre år kan det i stället vara aktuellt att gå över till något annat av Sveriges HR Förenings nätverk.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search