HR Partners är ett nätverk som har fokus på den breda HR rollen, en roll där vi förväntas vara HR-specialist och HR-generalist samtidigt.

Nätverket består till större delen av HR-generalister och träffas cirka var sjätte vecka. Nätverket bestämmer själva tema för träffarna efter vad som är aktuellt i sitt arbete och bokar ibland in föreläsare till träffarna. Nätverket träffas även för att föra fria diskussioner över en lunch eller liknande – syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och ge stöd & tips till varandra!

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som har ett brett ansvar inom HR, både strategiskt och operativt. Du arbetar inhouse som HR-generalist eller motsvarande.

Intagningsperiod

Intagning sker löpande under året.

Pris

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search