Som medlem i detta nätverk har du ett intresse för att dela med dig av erfarenheter och tankar kring kopplingen och samarbetet mellan HR och IT. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan gemensamt. Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket.

Exempel på ämnen som kan komma att diskuteras inom nätverket är:

  • Hur man arbetar med och upprätthåller styrning av HR-masterdata.
  • Fördelar och nackdelar med olika rekryterings-, personal- och administrationssystem.
  • Andra tips kring rekryterings-, personal- och administrationssystem.

Nätverket vänder sig till dig som är organisatoriskt placerad på HR och även har ansvar för IT-frågor på ditt företag eller i din organisation. Medlemmar i det här nätverket är ofta kontaktpersoner mellan HR till IT och arbetar med att köpa in, uppdatera eller förbättra de IT-system som HR använder. Många deltar också vid kravställning från HR till IT i exempelvis processer, upphandlingar och beställningar av rapporter.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som är organisatoriskt placerad på HR och även har ansvar för IT-frågor på ditt företag eller i din organisation.

Avgift

Nätverksavgiften för våra nätverk är 1500 kr per år och nätverk.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ansökan Nätverk

  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search