Är du ensam i din HR-roll och söker andra i samma sits, för ett stöttande och givande erfarenhetsutbyte? Då är HR-nätverket för små verksamheter något för dig! Du har ett intresse för att dela med dig av dina tankar och erfarenheter gällande de utmaningar som du står inför i din roll som ensam HR-person, och är öppen för att bolla fram idéer och lösningar med de resterande i gruppen.

Nätverket är för dig som är ensam i din HR-roll eller arbetar i en liten HR-funktion, på en arbetsplats med 50-250 anställda.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar strategiskt och operativt med kompetensutveckling och/eller kompetensförsörjning inom din organisation. Du är förmodligen HR-specialist inom detta område och arbetar inhouse i ett företag eller en organisation.

Intagningskriterier

Du arbetar ”inhouse” med HR inom en organisation.

Avgift

Nätverksavgiften för våra nätverk är 1500 kr per år och nätverk.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search