Är du ensam i din HR-roll och söker andra i samma sits, för ett stöttande och givande erfarenhetsutbyte? Då är HR-nätverket för små verksamheter något för dig! Du har ett intresse för att dela med dig av dina tankar och erfarenheter gällande de utmaningar som du står inför i din roll som ensam HR-person, och är öppen för att bolla fram idéer och lösningar med de resterande i gruppen.

Nätverket är för dig som är ensam i din HR-roll eller arbetar i en liten HR-funktion, på en arbetsplats med 50-250 anställda.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar strategiskt och operativt med kompetensutveckling och/eller kompetensförsörjning inom din organisation. Du är förmodligen HR-specialist inom detta område och arbetar inhouse i ett företag eller en organisation.

Intagningskriterier

Du arbetar ”inhouse” med HR inom en organisation.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search