Vi

Vårt team har påbörjat en förändringsresa. Vi ska bli än mer aktiva och digitala där vi vill utveckla bättre förutsättningar för att våra medarbetare och ledare ska ges större möjligheter att skapa mervärde för varandra och de fantastiska uppdrag de har gentemot sina målgrupper. HR ska genom olika insatser och aktiviteter driva och utveckla arbetsgivarvarumärket Åmåls kommun där vi ständigt vill förbättra och utveckla såväl vår organisation som våra medarbetares prestationer och verka för att fler vill bidra till det värdefulla uppdrag vår kommun har – att leverera välfärdsnytta åt folket. I teamet för personal- och lön är vi med dig tre medarbetare inom HR- delen och tre medarbetare inom lönedelen. Inom enheten är vi också en personalekonom och en rehabkoordinatior. Närmaste chef är personalchefen.

Du

Du är självständig och duktig på samarbete med kollegor. En av dina starkaste sidor är din förmåga att vara lyhörd för de behov som finns i verksamheterna som du konsultar gentemot. Du är också strukturerad och har en vass analytisk förmåga när du driver och ansvarar för digital utveckling och du vet precis hur du behöver prioritera dina insatser. Du har svensk högskoleexamen med inriktning mot personal- och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din erfarenhet av strategiskt HR och personalarbete med inriktning mot digitalisering är mångårig och du har minst lika många år av kunskap och erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt, avtalstolkning och förhandlingar. Det är meriterande om du har ansvarat för och drivit större projekt inom digitalisering för HR.

Uppdraget

Hos Åmåls kommun är HR-uppdraget att attrahera, utveckla och behålla duktiga och drivna medarbetare där målen för uppdragen har sin utgångspunkt i våra värdeord Genuin, Omtänksam, Aktiv och Modig. Som HR-konsult har du som uppdrag att utveckla, implementera, driva och följa upp digitala HR-processer inom onboarding till exit, arbetsmiljö, rehabilitering och andra områden utifrån ett HR- och arbetsgivarperspektiv. I de operativa delarna av uppdraget arbetar du konsultativt gentemot chefer i bland annat lag- och avtalstolkning, förhandlingar, rehab och rekrytering. Anställningen är 100 % tillsvidare och vi vill att du åker med så snart som möjligt. Du behöver också ha B-körkort och digital ID.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till detta uppdrag senast söndagen den 26 maj 2019 via länken ”Jobba hos oss” på Åmåls kommuns hemsida, www.amal.se, eller genom ”Ansök via extern webbplats” på Platsbanken.

Ansök här »

 

Information lämnas av:

Personalchef, Per Ljungberg, telefon 0532-170 30
Personalsekreterare, Frida Johansson, telefon 0532 – 177 76
Vision, Paula Törnqvist, telefon 0532- 77 70 78

Start typing and press Enter to search