Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Vi tillämpar roterande värdskap och i början av varje termin sätter nätverket gemensamt agendan för terminens träffar. Vi träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten. Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket.

Exempel på teman som nätverket har diskuterat är:

  • Krishantering
  • Intern kommunikation
  • Feedback och ledarskap
  • Rekrytering och introduktion

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som har ett brett ansvar inom HR, både strategiskt och operativt. Du arbetar inhouse som HR-generalist eller motsvarande.

Avgift

Nätverksavgiften för våra nätverk är 1500 kr per år och nätverk.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ansökan Nätverk

  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search