Nätverket är för dig som vill samtala om framtidens HR och teknikutvecklingens inverkan på rollen som HR-person. Nätverket finns i skärningspunkten mellan det som har varit, och det som kommer att bli det framtida sättet att jobba med personal och ledarskap. Nätverket är öppet för alla, för nya såväl som experter, HR-generalister som HR-specialister. Som deltagare har du ett intresse av att dela erfarenheter, delta i givande samtal och samtala kring HR utifrån ett framtidsperspektiv.

 

 

Målgrupp

Framtidens HR är öppet för alla som arbetar med HR-frågor och som vill ta del av ett erfarenhets – och idéutbyte. Nätverket är öppna för yrkesverksamma inom HR på alla nivåer.

 

Avgift

Nätverksavgiften för våra nätverk är 1500 kr per år och nätverk.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search