Digitala Nomader

En digital nomad är en person som jobbar platsoberoende med världen som kontor. Idag ser vi en växande grupp människor som väljer ett mer flexibelt arbetsliv där det enda som krävs för att sköta jobbet är en laptop och en stabil wifi-anslutning.

Efter föredraget kommer deltagarna få en större förståelse för den digitala nomad-livsstilen och varför det är viktigt för HR-avdelningar att redan idag börja se över vilken typ av flexibilitet de erbjuder sina medarbetare. De kommer även få med sig exempel och tips kring hur man som företag kan jobba framgångsrikt med distansteam – oavsett om alla i teamet jobbar på distans eller bara några få.

I takt med den växande gigekonomin spås allt fler människor bli frilansare framåt. Digitaliseringen medför samtidigt att arbete blir platsoberoende och vi kommer se fler människor som väljer att jobba på distans – oavsett om det gäller att sitta hemma och jobba, på landstället eller från ett helt annat land. Här kommer HR-avdelningar att ställas inför utmaningen att skapa dynamiska och välmående företag utan att alla medarbetarna nödvändigtvis möts fysiskt.

Emelie Fågelstedt

0