Chief Innovation Officer på TNG

Elin kommer berätta om hur Tengai föddes ur TNG:s löpande insatser under de senaste 15 åren för att utveckla en fördomsfri och objektiv rekryteringsprocess i syfte att öka organisationers mångfald, innovationstakt och lönsamhet. Och hur teknologi behövs för att ta nästa steg i att lyckas skapa en ännu mer fördomsfri och hållbar arbetsmarknad.
Anställningsintervjun är idag den sista delen av rekryteringsprocessen som inte påverkats av de pågående insatserna för automation. Och den del av rekryteringsprocessen som påverkas mest av mänskliga fördomar och magkänsla. Försök har gjorts med videointervjuer, men de är en enkelriktad kommunikation där kandidaten inte får något svar tillbaka. Förrän nu.
Med den sociala intervjuroboten Tengai kommer det vara möjligt att ställa frågor och konversera kring mjuka kompetenser och personlighetsdrag på ett objektivt sätt, utan att rekryteraren påverkas av omedvetna fördomar kopplat till yttre faktorer som inte har någonting med kompetens att göra.

Jag hoppas att man får med sig att det finns stora utmaningar i mötet mellan människor under en rekryteringsprocess och att vi faktiskt kan ta hjälp av teknik för att ta bättre beslut och vara mer fördomsfria för att överkomma de utmaningarna. Att införandet av robotar inte behöver innebära att vi blir mindre mänskliga utan faktiskt tvärtom, vi kan fatta bättre mänskliga beslut och lägga än mer tid på det personliga mötet.

Jag tror att robotik kommer att få ännu större utrymme på vår arbetsmarknad och driva på vidareutvecklingen av automation och digitalisering av repetitiva arbetsuppgifter som i sin tur driver på utvecklingen av nya arbetsroller och uppgifter. Det i sin tur kommer att kräva större kreativitet och engagemang när det kommer till den mänskliga interaktionen och upplevelsen av de tjänster som framtiden skapar.

Deltagarna kommer även få möjlighet att testa intervjuroboten Tengai på plats.

0