Maria Fors Brandebo Gerry Larsson Sofia NilssonKonstruktiv och informativ bok om ledare som inte agerar på ett sätt som gynnar organisationen eller företaget. De tre forskarna från Försvarshögskolan skriver nyanserat om ledarskap när det inte fungerar och hur man kan agera för att komma till rätta med problemet.

Författare
Maria Fors Brandebo
Gerry Larsson
Sofia Nilsson

0