Som medlem i nätverket Coachning deltar du i ett forum där vi både tar oss tid att lyfta blicken och ges möjlighet att fokusera djupare på temat Coachning. Du nätverkar med andra som arbetar med liknande frågor inom HR och coachning, vilket ger dig chansen att utbyta erfarenheter och diskutera frågor om ditt dagliga arbete. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan gemensamt.

Exempel på teman som har tagits upp i nätverket är:

 • Learning Styles
 • Coachande ledarskap
 • Coachande förhållningssätt i en organisation
 • Stresshantering – hur fångar man upp varningssignaler och vad kan HR/Coach göra?
 • Hur använder man NLP vid coachning?

Målgrupp

Vi riktar oss till personer inom HR-funktionen, men vänder oss även till dig som är coach på konsultbasis med erfarenhet av HR-arbete i företag eller organisationer.

Intagningskriterier

Krav för medlemmar är minst en kurs/utbildning i coachning.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

  Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
 • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Vill du veta mer?

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

  Mobil: 0708-49 49 54

Start typing and press Enter to search