Ett forskningsprojekt som handlar om nätgranskningars betydelse som är ett allt vanligare inslag i rekrytering- och selektionsarbetet. Ett syfte med forskningsprojektet är att utgöra stöd för arbetsgivaren i de etiska överväganden som har att göra med hanteringen av nätbaserad information kopplad till arbetssökandes och anställdas privatliv.

0