I nätverket Chef- och ledarförsörjning får medlemmarna utbyta erfarenheter om hur man utvecklar en helhetssyn på ledarförsörjningsprocessen – och hur man höjer effektiviteten i olika delar av den.
I nätverket Chef- och ledarförsörjning arbetar vi utifrån två utgångspunkter. Den första är att organisationers kontroll över ledarresurserna är ett sätt att minska risker i osäkra tider samt att få en ökad konkurrensförmåga. Den andra är att organisationers förmåga att säkerställa sitt behov av ledare är ett av de viktigaste styrmedlen i en ökad förändringstakt och internationalisering.
Nätverket träffas fyra gånger om året under halvdagar med lunch. Innehållet i träffarna bygger på medlemmarnas egen erfarenhet, aktivitet och vilja till utbyte. Ibland bjuds föreläsare in till träffarna; de kan vara externa eller komma från någon av medlemmarnas organisation. Vi förväntar oss att du kan delta aktivt i nätverket och tillämpar roterande värdskap.

Teman som har diskuterats i nätverket är:

  • Hur man höjer effektiviteten i de olika delarna av ledarförsörjningsprocessen: rekrytering, definition av kritisk kompetens, överblick av ledare och potential, job rotation, utvärdering, utveckling och belöning.
  • Hur man utvecklar ett långsiktigt, flexibelt och konkret arbetssätt.
  • Hur man skapar balans mellan intern och extern försörjning.
  • Trender för efterfrågad ledarskapskompetens utifrån de förändringar som skett i omvärlden de senaste två åren – nedgång inom IT och Telecom, skandaler, avveckling och så vidare.
  • Vi söker dig som har lite längre erfarenhet av att arbeta med HR-frågor. Du är i dag verksam som exempelvis HR-chef eller kompetensansvarig för en organisation och arbetar med någon form av chefs- och ledarutveckling.

Målgrupp

Du är i dag verksam som exempelvis HR-chef eller kompetensansvarig för en organisation och arbetar med någon form av chefs- och ledarutveckling.

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Ansökan Nätverk

    Vänligen observera att du behöver vara medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.

Start typing and press Enter to search