HR & Kommunikationsdirektör, Norrtälje kommun

Arbetsmarknaden, organisationer och arbetssätt kommer att ändras både smygande och drastiskt. Hur väl en verksamhet klarar att ställa om kommer till allra största del handla om hur väl vi klarar att motivera, utveckla och förflytta människor. Det är aldrig tekniken som är lösningen i sig självt eller den som sätter begränsningar – det vet vi redan – det handlar om oss människor.

Ingen är bättre på människor och våra drivkrafter än HR så vi kommer att ha ännu mer uttalade nyckelroller framåt. Men då måste vi våga hoppa på och ledartröjan! Vi behöver våga hitta och liera oss med våra viktiga samarbetspartners så vi tillsammans kan ge de verksamheter vi arbetar i det bästa stödet och drivet.

Jag ser framför mig hur vissa roller inom HR blir ännu mer specialiserade och andra kommer handla mer om det samlade begreppet verksamhetsutveckling.

0