SVP Head of People & Brand, Telia Company

 

Du kommer prata om Hållbar arbetskraft i ett samhälle i förändring. Vad hoppas du att deltagarna kommer att ta med sig när de har lyssnat på dig?
– Hur vi bygger konkurrenskraft i en allt mer digitaliserad värld  – genom hur vi arbetar med våra medarbetare.

A) I en allt mer digitaliserad värld ställs högre krav på självledarskap och nya former för ledarskap anpassat för en nätverksorganisation.
B) För att säkra de kompetenser som är kritiska för vår verksamhet behöver vi tänka nytt – både avseende anställningsformer och arbetssätt.
C) Hållbarhet och transparens blir allt viktigare och varumärke och kultur

Vilken/vilka är de största förändringarna som du tror kommer att förändra vår arbetsmarknad år 2025?
– Företag behöver ta en större roll i samhället ”beyond simply making profit”, flexibilitet och work/life blendblir allt mer integrerat.

0