VD, ICA Försäkringar

 

Mitt föredrag kommer att handla om ledarskap för en ny tid, där alltfler arbetstagare ställer kvar på ett värderingsdrivet ledarskap där rätten att vara sig själv på arbetet känns självklar. I takt med att millenniegenerationen tar större plats framstår traditionellt ledarskap som förlegat och ledord som verksamhetens sociala syfte, autentiskhet, normfrihet och inkludering präglar arbetsklimatet.

0