Chef Utveckling, Vasakronan

Jag kommer prata om arbetsplatsen som ett strategiskt förändrings- och utvecklingsverktyg där jag vill öka förståelsen för vad en arbetsplatsstrategi är och hur man kan kombinera den fysiska miljön/ledarskapet/tekniken för att stödja organisationens utvecklingsbehov för att nå de utmaningar man har framför sig.

År 2025 kommer vi se att organisationer har större behov av ännu mer flexibilitet för att möta snabba förändringar i sina marknader. Tekniken utvecklas ännu mer, men finns inte för sin egen skull utan för att den gynnar medarbetarna och affären.

0