I ett arbetsliv som allt mer kommit att handla om nätverkande, kommunikation, arbete i projektform och ökat eget ansvar samtidigt som de digitala verktygen blivit en förutsättning för arbetets genomförande har de kognitiva utmaningarna förändrats. Via digitalisering sker till det yttre en standardisering av våra arbetsplatser, d.v.s. våra olika arbetsplatser kommer allt mer att likna varandra. Det blir svårt att till det yttre skilja journalistens, mäklarens, forskarens, call-centeroperatörens, administratörens, processövervakarens, programerarens etc. arbete från varandra. De avgörande skillnaderna mellan dessa arbeten är dess kognitiva innehåll och framtidens arbetsmiljöarbete handlar om att att göra det osynliga synligt. Mycket experiementellt framtagen kunskap finns idag om hjärnan och kognitiv funktion men förvånansvärt lite av den kunskapen har beaktats i ett arbetslivsperspektiv.

Kanske kommer vi inte att kunna beskriva framtidens arbetsmiljö utifrån trubbiga fysiska och psykosociala faktorer. Kanske kommer att behöva ett vokabulär som beskriver arbetet utifrån t.ex. deklarativa, procedurala, exekutiva, minneslagringskapaciteter, implicita/explicita etc. funktioner med relation till hjärnans funktion.