Så ser och fungerar våra arbetsplatser år 2025

Föreläsningen tar utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som dagens arbetsliv står inför och spår hur våra arbetsmiljöer kan komma att se ut och fungera i framtiden. Ett par av de frågeställningar som kommer att besvaras är hur vi skapar arbetsmiljöer som attraherar unga och stöttar den äldre arbetskraftens behov? Hur skapar vi arbetsmiljöer som är flexibla nog att anpassa sig till en allt mer föränderliga krav samtidigt som de ger kontinuitet och känsla av sammanhang till medarbetare?