Psykolog, organisationskonsult och författare.

Vad driver arbetsmotivation och vad kan vi göra när lönen inte räcker till som drivkraft?
Detta föredrag handlar bland annat om att lön och bonussystem har god effekt för att attrahera personal och talanger. Det kan dessutom påverka oss att inte vandra vidare till en konkurrent, men där stannar också de flesta fördelarna kopplade till prestation i dagens moderna arbetsliv. Lön har alltså föga påverkan på vår dagliga arbetsmotivation. Istället drivs den till stor del av positiv förstärkning, ett brett och komplext område. Fokus blir därför på Hur kan vi bygga in förstärkning i arbetsprocesser och ledarskap för att på så vis öka arbetsmotivationen?

0