Medarbetarnas kreativitet – hur låter man den flöda?

Många företag jobbar för att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet, och även att försöka stimulera den. Verktyg som idélådor, innovation jams, design thinking workshops och hackathons är exempel på några sådana vedertagna kreativitetsmetoder. Men vad sen då? Om detta inte är nog, vilka ytterligare steg kan man ta för att ta tillvara på den kreativa potential hos alla individer? Många kreativitetsverktyg  koncentrerar det kreativa arbetet till en viss tid och plats, och ofta också till en viss grupp av utvalda medarbetare. I denna föreläsning ligger fokus istället på vad man kan göra för att öka kreativiteten i det vardagliga arbetet, hos alla på arbetsplatsen. Jag går igenom praktiska saker som kan göras utifrån min forskning, samt lite förankring med annan forskning, t.ex. ”heterarchy”, dvs. hur man sprider innovationsansvar ut i organisationen och låter både det vardagliga arbetet och upptäckandet av nya möjligheter vara en del av allas arbete.

 

Om Anna Grzelec

Anna Grzelec är forskare i management och organisering. Hon disputerade 2019 på Handels i Göteborg med sin avhandling ”Organizing Creativity and Creative Organizing at a high-tech company”, som grundar sig på en etnografisk studie om hur kreativitet praktiseras i ingenjörsarbete. Hon är själv civilingenjör i grunden och har arbetat som organisationskonsult i flera år, med fokus på kreativitetsutveckling och konstnärliga interventioner i innovationsarbete på företag. Idag undervisar hon vid Textilhögskolan i Borås i ämnen som CSR och ledarskap samt arbetar som kreativitetskonsult.

0