Workshop – De viktigaste framgångsfaktorerna som kännetecknar våra framtida, digitala och hälsofrämjande arbetsplatser

På workshopen kommer deltagarna, under ledning av Allireza och i dialog med varandra, på ett kreativt sätt få möjligheten att komma fram till de mest kritiska faktorerna för att påverka och utveckla våra arbetsplatser i den allt mer digitaliserade värld. Under workshopen får även deltagarna dela med sig av sina egna erfarenheter för att tillsammans hitta nya insikter och blicka framåt.

Allireza Ghahremani är en nyfiken person med ett brinnande intresse för hur människor fungerar, både som individer och i grupp. Han har använt sig av people analytics sedan 2010 i ett antal olika team och på organisationsövergripande nivå. Allireza är i grunden ingenjör och har haft flera chefsroller i både små och stora företag.