Ahlsell SverigeHR-teamet på Ahlsell i Sverige har på två år brutit helt ny mark och fört in ett nytt perspektiv med ett affärsnära och verksamhetsutvecklande arbetsätt. Med fokus och ansvar i affärsplanen har hela HR-teamet med ledstjärnor i  bl a värdegrund, coachande ledarskap, hållbart medarbetarengagemang, lärande och utveckling samt nytt digitalt systemstöd, lyft hela organisationen till nya höjder. Två år i rad har resultatet i medarbetarundersökningar ökat inom alla områden, inte minst i arbetsglädje och lojalitet.

Kim Swing, HR Business Partner
Ann Sofie Höman, HR Business Partner
Matilda Gustafsson, HR Business Partner
Katarina Schön, HR Business Partner
Eva Blomqvist, HR Business Partner
Katarina Ahlquist, HR Direktör

Start typing and press Enter to search