Ahlsell SverigeHR-teamet på Ahlsell i Sverige har på två år brutit helt ny mark och fört in ett nytt perspektiv med ett affärsnära och verksamhetsutvecklande arbetssätt. Med fokus och ansvar i affärsplanen har hela HR-teamet med ledstjärnor lyft hela organisationen till nya höjder. Värdegrund, coachande ledarskap, hållbart medarbetarengagemang, lärande och utveckling samt nytt digitalt systemstöd är några av dessa ledstjärnor. Två år i rad har resultatet i medarbetarundersökningar ökat inom alla områden, inte minst i arbetsglädje och lojalitet.

Kim Swing, HR Business Partner
Ann-Sofie Höman, HR Business Partner
Matilda Gustafsson, HR Business Partner
Katarina Schön, HR Business Partner
Eva Blomqvist, HR Business Partner
Katarina Ahlquist, HR Direktör

0