Så ökar du medarbetarengagemanget under förändringsresan

Förändringstakten går i ett rasande tempo i många organisationer och bolag idag. Det finns en risk att ständiga förändringar och omstruktureringar skapar förvirring och en svagare känsla av sammanhang hos våra medarbetare, vilket i sin tur drar ner produktiviteten och resultatet. Vad kan ledare och HR göra för att vaccinera organisationen mot negativa förändringsspiraler? Vad finns det för nycklar till att säkra medarbetarnas involvering och går det att, inte bara bibehålla, utan till och med öka medarbetarengagemanget under tider av stark förändring?

Om Sara Mohammar

Sara Mohammar har tidigare jobbat som HR-chef på Apoteksgruppen där hon efter endast sex månader fick ökat förtroende och växlade upp till att bli VD för 197 apotek och över 1 400 anställda. Idag är Sara partner på Verum Management.

Sara är utbildad socionom från Lunds universitet och har erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor och hon har drivit eget bolag som organisationskonsult. Sara var nominerad till priset Sveriges HR-profil på HR Galan 2019.

0