Se alla nätverk
REGION ÖST

Mångfald- och jämställdhet

Om nätverket

Det här nätverket berör kopplingen och samarbetet mellan HR och övriga delar av verksamheten vad gäller mångfald, jämställdhet och kulturfrågor. Nätverket vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor eller arbetar inom en organisation som är på väg att utveckla det strategiska arbetet kring den här typen av frågor. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan gemensamt. Nätverket träffas två-tre gånger per termin.

Exempel på ämnen som kan komma att hanteras är:

  • Värderings- och företagskulturfrågor.
  • Policyarbete och arbetsprocesser för ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete vid rekrytering i form av kravprofilsbeskrivning och annonsskrivning.
  • Sociala krav vid upphandlingar, kompetensförsörjning och nyckeltal/mättal.
  • Vi söker medlemmar som arbetar med HR och exempelvis Employer Branding eller kommunikation. Det är viktigt att ditt arbete är kopplat till jämställdhet och/eller mångfaldsfrågor på ett övergripande eller operativt sätt.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med inom HR med ansvar eller stort intresse för mångfald- och jämställdhetsfrågorna.

Plats

Stockholm

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Nätverksansökan

    Vänligen observera att du behöver vara HR PRO-medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.
  • Hidden

0