Se alla nätverk
REGION ÖST

HR Partner Öst

Om nätverket

Nätverket HR-partners har som utgångspunkt att HR är en strategisk partner till ledningen och att dess uppgift är att bidra till utvecklingen av organisationen så att de övergripande målen uppnås. Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och vill utbyta erfarenheter med andra som jobbar i branschen. Nuvarande medlemmar kommer bland annat från Andersson & Dorsch AB, Avalanche Studios, HRG Nordic, Nordea och Wolters Kluwer.
Nätverket träffas två timmar vid fem tillfällen per år. Under första träffen varje år bestämmer vi gemensamt datum, värdskap och teman för det kommande året. Värdskapet är roterande vilket innebär att vi träffas på varandras arbetsplatser. Vi förväntar oss att du kan delta vid minst tre nätverksträffar per år.

Exempel på områden som nätverket har diskuterat är:

  • Förändringsprocesser
  • Företagskultur
  • Utmaningar vid rekrytering
  • Performance Management

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar brett med HR och har t.ex. en HR Business Partner-roll.

Intagningskriterier

För att delta behöver du ha ett par års erfarenhet av att arbeta brett med HR.

Plats

Stockholm

Avgift

Ett nätverk ingår för dig som är HR PRO-medlem i Sveriges HR Förening. Vill du vara med i flera nätverk är nätverksavgiften 1500kr/år.

Nätverksansökan

    Vänligen observera att du behöver vara HR PRO-medlem i Sveriges HR Förening för att kunna delta i våra nätverk.
  • Beskrivning av dig själv, vad din roll är idag, dina kompetenser samt erfarenhet.
  • Hidden

0