Nätverk:Digitalt

HR-föreningens bokcirkel

Gå med i HR-föreningens helt nya bokcirkel. Planerad snart är i början av 2024.

Läs och reflektera över aktuella böcker

Diskutera tillsammans med andra medlemmar

Välkommen att gå med i HR-föreningens nya bokcirkel!

 

I samband med HR-dagarna 2023 väcktes ett intresse från eventdeltagare kring att starta upp en bokcirkel – en idé som nu sätts i rullning! 

 

Genom bokcirkeln får man inte bara läsa spännande böcker inom vårt område, utan även diskutera och lära tillsammans med andra. Vi kommer i största möjliga mån också bjuda in författarna för gemensamma dialoger. 

 

Om bokcirkeln 

I bokcirkeln kommer vi välja en bok att läsa under en given period. Därefter samlas vi för att diskutera våra tankar, reflektera över boken och intrycken vi fått. Detta ger oss inte bara en chans att utbyta åsikter utan också för att fördjupa vår förståelse för innehållet i böckerna. 

 

Ambitionen därefter är att bjuda in författaren/författarna för ytterligare en träff, cirka två veckor efter att bokcirkeln träffats. Detta tillfälle ger möjligheten att ställa frågor, dela våra egna tolkningar och få en inblick i författarens tankar bakom boken. En möjlighet att fördjupa vår förståelse ytterligare och skapa en direkt koppling mellan läsning och skapande. 

 

Hur fungerar det praktiskt? 

Bokcirkeln fungerar som en typ av nätverk där en bok är en ”omgång” bestående av två träffar. Du som deltagare väljer själv vilka böcker du vill läsa och således vilka omgångar du vill delta i. 

 

Som deltagare i bokcirkeln kommer du få löpande information om vilka böcker som vi kommer ha omgångar för, och anmäler dig till de du önskar delta i. 

 

Vi samlar just nu in intresseanmälningar för bokcirkeln och planerat start är i början av 2024 – anmäl dig till intresselistan idag så får du information först om när vi sätter igång. 

 

Övrigt 

HR-föreningens bokcirkel är exklusivt för föreningens medlemmar och bygger på ett engagemang från alla som deltar. 

Logga in

För att kunna ta del av innehållet behöver du ha ett medlemskap i Sveriges HR Förening. Ta del av innehållet genom att bli medlem eller logga in.

Bli medlem
Kontakta oss