Se alla nyheter

Länge har kvinnor klätt sig i en kostym av perfektionism och anpassat sig efter ett arbetsliv som skapats av män och för män. Nu är tiden inne för kvinnor att fullt ut vara sig själva.

Könsfördelningen på högsta ledningsnivå näringslivet är fortfarande besvärande ojämn. Ändå är jämställdhet i arbetslivet ett tema som vi talat om i många år. Statistik som fokuserar på andelen kvinnor i högsta ledningsgruppen missar poängen, eftersom det är maktpositionerna som egentligen är det som betyder något. Vi talar om VD, divisionschef, och andra positioner där resultatansvaret ligger. Här har vi fortsatt en lång väg kvar.

Varför är detta viktigt? Jo, det är ”tone at the top” som reellt sett betyder något. Högste chefen har en stor makt att forma värdegrundsarbetet i företaget.

Värdebaserat ledarskap handlar om att utgå och fatta beslut utifrån en stark värdegrund, en inre etisk kompass. Beslut fattas utifrån vad som är ”rätt att göra”, inte utifrån vad som sannolikt ger kortsiktigt störst vinning. Min egen lyckade transition från man till kvinna är också något jag vill tillskriva ICAs värderingsdrivna kultur.

Ledare måste vara förebilder. Inte bara i ord, utan i praktisk handling. I vardagen måste ledaren leva värderingarna, i det dagliga mötet med alla medarbetare och intressenter. Det gäller i synnerhet jämställdhet och inkludering. De allra flesta män tror på jämställdhet, men långt ifrån alla inser den fulla vidden av värdet av en jämn könsfördelning, och tar inte konsekvensen fullt ut i praktisk handling. Här går vi miste om en stor potential i näringslivet.

En ännu mer inkluderande inställning från män mot kvinnor är ett nödvändigt första steg. Men det är också hög tid för oss kvinnor att ta vår självklara rätt att vara oss själva – fullt ut och på våra villkor. Kort sagt är det dags att kasta av sig normer, masken, det inlärda manliga beteendet med föreställningar om hur man bör vara för att ta sig fram i karriären. Då får vi mer ut av oss själva och varandra. Vi kan ägna all vår tid på vår passion och prestera, vad det än handlar om.

Män har haft, och har än idag, en stor fördel av att på ett självklart sätt vara sig själva på arbetet – varje dag. Det är en oerhört privilegierad roll. Jag vet det själv av egen erfarenhet efter att ha gjort min karriär i en mansroll. Nu är det dags att jämna ut spelplanen – låta oss ta oss rätten att vara oss själva. Att vara autentiska. Eller som Elisabeth Massi Fritz uttrycker det: ”Jag vägrar klä mig som en man.”

Att vara autentisk handlar inte bara om att följa sina värderingar, utan också om att vara medveten om – och öppen med – sina svagheter och styrkor. Hur intressant är egentligen en ledare som lever bakom en mask och går över lik för att ta sig fram? Styrka handlar om modet att visa sig svag.

Ja, det finns fortfarande många könsnormer i näringslivet, och normerna kan uppfattas som vara till kvinnors nackdel. Vi talar om föreställningar om kvinnligt ledarskap, exempelvis krav på att på samma gång vara handlingskraftiga men ändå ödmjuka. Men det ligger i våra händer att bryta normerna.

Jag har själv fått frågan på vilket sätt mitt eget ledarskap skulle förändras när jag övergick från att leva som man till att leva som kvinna i höstas. Mitt svar på den frågan känns självklart för mig: Inte alls. Varför skulle det? Mitt ledarskap är grundat i mina värderingar, min kompetens och mina erfarenheter. Inte i mitt kön.

Vi är alla unika individer, och som kollegor på en arbetsplats ska vi inte behöva definieras utifrån vårt kön, eller någon annan kategori för den delen.

Det är också denna inställning vi behöver ha med oss för att vara goda förebilder för den nya tidens arbetstagare – millenniegenerationen som är uppvuxen i en annan era än många av oss. De ifrågasätter mer än någonsin och söker sitt syfte – att följa sin egen passion och gå sin egen väg i livet. Ledord som ”no more fucks to give” känns självklara, och rätten att vara sig själv på arbetsplatsen känns också lika självklar.

Tack och lov för det. Nu är vår tid kommen att ta oss rätten att jämna ut spelplanen, leva som oss själva och skapa ett ännu mer inkluderande näringsliv.

Skrivet av Caroline Farberger

Caroline Farberger, VD Icas Försäkringar

Caroline Farberger väckte mycket uppmärksamhet när hon gick ut offentligt och berättade om sin resa från man till kvinna – mitt under pågående transition. Caroline är en av årets sommarpratare och hennes berättelse kommer att handla om resan från man till kvinna, hur hon har blivit bemött i näringslivet och vad hon har lärt sig om sig själv och om andra.

Caroline är verkligen en modig förebild. Vi är oerhört glada över att hälsa henne välkommen som en av våra inspirerande talare på HR Dagarna, den 8-9 oktober.

Läs mer om HR Dagarna här!

0