SVERIGES HR FÖRENING

Möt våra styrelsemedlemmar!

Sveriges HR Förening är en ideell förening som styrs genom en central styrelse och fem regionala styrelser. De regionala styrelserna utvecklar och driver det regionala arbetet i samarbete med Sveriges HR Förenings generalsekreterare och det centrala teamet – allt för att skapa värde för medlemmarna och bidra till att stärka HR-professionen. Några av de aktiviteter som drivs på regional nivå är bland annat nätverk, seminarier och HR-träffar.

Vill du ha kontakt med någon av styrelsemedlemmarna?
Längst ner på sidan hittar du ett kontaktformulär.

Central Styrelse

 • Carina Malmgren Heander
  Carina Malmgren Heander Ordförande
 • Mattias Segelmark
  Mattias Segelmark Ordförande region öst
 • Cecilia Engelbrektsson
  Cecilia Engelbrektsson Ordförande region sydöst
 • Erica Fahlin
  Erica Fahlin Ordförande region syd
 • Catrine Wikström
  Catrine Wikström Ordförande region Norr
 • Magnus Ling
  Magnus Ling Ledamot
 • Evelyn Frylén
  Evelyn Frylén Ledamot
 • Frida Johansson
  Frida Johansson Ordförande region väst
 • Cecilia Lundin
  Cecilia Lundin Ledamot
 • Per-Olof Stålesjö
  Per-Olof Stålesjö Valberedning centrala styrelsen
 • Fredrik Hillelsson
  Fredrik Hillelsson Valberedning centrala styrelsen
 • Johanna Flanke
  Johanna Flanke Valberedning centrala styrelsen

Styrelse region norr

 • Maria Ceder
  Maria Ceder Valberedning region Norr
 • Therese Blomberg
  Therese Blomberg Ledamot
 • Åsa Thomtén Jakobsson
  Åsa Thomtén Jakobsson Ledamot
 • Jessica Hill Holm
  Jessica Hill Holm Ledamot
 • Sirpa Jakobsson
  Sirpa Jakobsson Ledamot
 • Jenny de Raadt
  Jenny de Raadt Ledamot
 • Catrine Wikström
  Catrine Wikström Ordförande region Norr
 • Ola Danielsson
  Ola Danielsson Ledamot
 • Kjell Fors
  Kjell Fors Valberedning
 • Sophie Resare
  Sophie Resare Ledamot

Styrelse region öst

 • Mattias Segelmark
  Mattias Segelmark Ordförande region öst
 • Charlotte Vassilaros
  Charlotte Vassilaros Ledamot
 • Johan Segergren
  Johan Segergren Ledamot
 • Emilia Liljefrost
  Emilia Liljefrost Ledamot
 • Camilla Thunborg
  Camilla Thunborg Ledamot
 • Johanna Nordström
  Johanna Nordström Ledamot
 • Zorica Bodiroza
  Zorica Bodiroza Valberedning
 • Peter Munck
  Peter Munck Valberedning

Styrelse region väst

 • Frida Johansson
  Frida Johansson Ordförande region väst
 • Johanna Müller-Wolf
  Johanna Müller-Wolf Ledamot
 • Louise Bichler
  Louise Bichler Ledamot
 • Mimmi Cromberger
  Mimmi Cromberger Ledamot
 • Alexandra Strandqvist
  Alexandra Strandqvist Ledamot
 • Viveka Fonsmark
  Viveka Fonsmark Ledamot
 • Filip Eriksson
  Filip Eriksson Ledamot
 • Sofia Svensson
  Sofia Svensson Ledamot
 • Maria Siirak
  Maria Siirak Ledamot
 • Thea Stenfeldt
  Thea Stenfeldt Ledamot
 • Saga Wester
  Saga Wester Ledamot
 • Camilla Teigen
  Camilla Teigen Utskott Karlstad
 • Rebecka Andersson
  Rebecka Andersson Utskott Borås
 • Helen Rubensson
  Helen Rubensson Valberedning region väst
 • Martin Andersson
  Martin Andersson Valberedning, sammankallande
 • Viktoria Hostetter Stalfors
  Viktoria Hostetter Stalfors Valberedning

Styrelse region sydöst

 • Cecilia Engelbrektsson
  Cecilia Engelbrektsson Ordförande region sydöst
 • Peter Swelén
  Peter Swelén Ledamot
 • Christina Botvidsson
  Christina Botvidsson Ledamot
 • Lise-Lotte Cosford
  Lise-Lotte Cosford Ledamot
 • Malin Ågehäll
  Malin Ågehäll Ledamot
 • Linda Rämsberg
  Linda Rämsberg Ledamot
 • Patrik Remann
  Patrik Remann Ledamot
 • Jonna Hellgren
  Jonna Hellgren Ledamot
 • Jessica Leion
  Jessica Leion Ledamot
 • Karin Wetterstrand
  Karin Wetterstrand Valberedning

Styrelse region syd

 • Erica Fahlin
  Erica Fahlin Ordförande region syd
 • Filip Erhardt
  Filip Erhardt Ledamot
 • Anna-Karin Mikkelä
  Anna-Karin Mikkelä Ledamot
 • Andrea Jonsson
  Andrea Jonsson Ledamot
 • Robert Olsson
  Robert Olsson Ledamot
 • Madelene Hagman
  Madelene Hagman Ledamot
 • Sirkka Jarlvik
  Sirkka Jarlvik Ledamot
 • Hanna Forsbrand
  Hanna Forsbrand Studentrepresentant
 • Louise Falck Edeheim
  Louise Falck Edeheim Valberedning, sammankallande
 • Joakim Jystrand
  Joakim Jystrand Valberedning

Kontakta styrelsen

 • Genom att du uppger din bostadsort kan vi se till att din fråga hamnar hos rätt regionala styrelse.

0