Se alla nyheter
När lönesättningen inte fungerar tappar medarbetarna motivationen och upplever att organisationen inte är sjyst.

Lönesättningen är en viktig faktor för att medarbetarna ska känna tillit till chefen och organisationen samt känna sig trygga i sitt arbete. När lönesättningen fungerar trivs människor. Samarbetet mellan chef och medarbetare blir bättre och man kan nå de gemensamma målen. Lönen ska inte vara ett störningsmoment på jobbet.

Samtidigt är det svårt att motivera med enbart lönesumman, eftersom effekten blir så kortvarig. Det som framför allt påverkar motivationen är allt runtomkring lönen – hur vi sätter lön, hur vi berättar vad lönen består av, hur lönekriterierna ser ut och hur vi mäter prestation. Känslan av rättvisa är central för människor. Om vi upplever att lönen har satts orättvist blir vi missnöjda. Vi tappar motivation och fungerar inte lika bra i vårt jobb som vi annars skulle ha gjort. Chefer beskriver lönesamtalet som det svåraste de har på hela året.

Seminariet bottnar i forskning om individuell lönesättning och organisatorisk rättvisa. Saskia kommer att gå igenom hur utmaningarna i lönesättningen kan hanteras, så att medarbetarna inte uppfattar lönesättningen som godtycklig. Fokus kommer att ligga på hur HR kan bli ännu bättre på att stötta cheferna med de delar av lönesättningen som de tycker är jobbigast och som de kanske duckar för.

Hitta samtliga av Saskias seminarier här nedan

Om Saskia

Saskia Linton är tydlig och kunnig och brinner för forskningen inom individuell lönesättning.

Hon har en bakgrund som chef inom tunnelbanan och är utbildad personalvetare och beteendevetare med en examen i psykologi.

Under två års tid arbetade Saskia med ett forskarlag på Stockholms universitet om individuell lönesättning och organisatorisk rättvisa.

Idag jobbar Saskia på Sysarb, ett kunskapsföretag som hjälper chefer att sätta rätt lön.

0