Se alla nyheter

Trots medarbetare med hög kompetens och mycket engagemang kan effekten utebli om deras energi inte riktas åt samma håll.

Utvecklingstakten är snabb, både inom verksamheter, i omvärlden och i förväntningarna från medarbetarna. De utmaningar vi står inför är mer komplexa och lösningarna kommer bara fram genom samtal, utforskning och samarbete. Först då får vi den samverkan och de synergieffekter som behövs för att klara framtidens utmaningar.

Talent Management 2.0 handlar om att frigöra engagemang, lärande
och utveckling. För att lyckas i en föränderlig värld behöver vi människor mer självkännedom kring våra egna begränsningar, självförtroende för att gå framåt i oklara uppgifter och självkänsla för att släppa fram andra och låta dem stå i rampljuset.

När Talent Management fungerar väl söker människor upp varandra för att lära sig tillsammans. Vi får korsfunktionellt tänkande och samarbete tvärs över funktioner. Vi får innovation och utvecklingskraft.

Med Talent Management 2.0 blir kommunikation och ett coachande förhållningssätt ännu viktigare i ledarskapet och HR behöver skapa nya organisatoriska och kulturella förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas och lära tillsammans för att möta framtidens utmaningar.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med HR-frågor och ledarskap. Björn kommer att ge praktiska tips om vad HR ska fokusera på för att utveckla kultur, ledarskap och sig själva.

Hitta samtliga av Björns seminarier här nedan

Om Björn Haring

Björn Haring är driven och ihärdig och har en stark tro på utveckling och lärande.

Han har i många år fascinerats av medarbetarnas roll i genomförandet av strategin.

Björn har 20 års erfarenhet som konsult med fokus på effektiva organisationer, medarbetarengagemang, ledarskapsutveckling och strategiskt HR-arbete. Han har tidigare arbetat på bland annat PwC och PA Consulting.

Idag jobbar Björn somseniorkonsult på Stardust Consulting och håller även populära utbildningar i samarbete med Sveriges HR Förening.

0