Se alla nyheter
Kostnaderna för mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet är enorma, både sett till pengar och mänskligt lidande.

Trygga och robusta organisationer är en grogrund för lönsamhet och för välmående och motiverade medarbetare. Det finns tydliga ekonomiska vinster att hämta genom att förebygga mobbning och kränkande särbehandling. Samtidigt får du dina medarbetare att trivas och utvecklas i sina jobb.

Mobbning och kränkande särbehandling är ett av de allra största problemen i arbetslivet.
Samhällskostnaden bedöms vara hela 30-70 miljarder per år i form av bland annat produktionsbortfall och sjukskrivningar. Därutöver finns en oerhört stor mänsklig kostnad. En statlig rapport från 1999 visar att mellan 100-300 personer tar sitt liv varje år på grund av mobbning på arbetsplatsen.

Under seminariet kommer Richard att visa hur du kan förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling på ett sätt som medför en positiv förändring för både verksamheten och för alla inblandade personer. Richard använder sig av evidensbaserade metoder som uppfyller internationell rättspraxis. Den metod som presenteras specifikt har av Richard m.fl. vidareutvecklats för att fungera i det svenska arbetslivet utifrån juridiska krav på sannolikhetsövervikt, objektivitet, saklighet och rättssäkerhet för såväl den som anklagar någon som för den som blir anklagad. Seminariet fokuserar på förebyggande arbete, utredande arbete och efterarbete och vänder sig till alla som jobbar inom HR, samt chefer, fackliga representanter och skyddsombud.

Här kan du se vilka orter du kan besöka detta frukostseminarie på:

Om Richard

Richard Mårtensson är en av Sveriges främsta experter och utredare inom mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Richard har tidigare arbetat som HR-chef i stora organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Han har en personalvetarutbildning i grunden och är utbildad och certifierad i den norska utredningsmetoden ”faktaundersökelse”.

Som föreläsare är Richard personlig, engagerad, kvalitetsmedveten och bra på att förmedla sin kunskap.

0