Se alla nyheter

Vi har äntligen släppt möjligheten att anmäla sig till vårens frukostseminarier. Först ut är Pär Lager som på ett underhållande och engagerande sätt kommer prata om att skapa en förändringsdriven kultur. 

När chefen måste driva på och tala om för medarbetarna vad de ska göra är det svårt att skapa förändring.

Vi kommer att behöva förändra hur vi jobbar mycket mer i framtiden än idag. Därför behöver vi bli bättre på att skapa en förändringsdriven kultur där förändring är det normala och inte det som skaver. För att kunna göra det behöver vi inkludera medarbetarna i det vardagliga omvärldanalysarbetet så att de själva ser vad som händer och vad de därmed behöver göra för att möta förändringstrycket. Och när vi väl har fått med oss medarbetarna behöver vi jobba oerhört effektivt med kommunikation så att alla har en gemensam bild av vad som händer och vad vi vill göra.

Två tredjedelar av alla förändringsprojekt i världen misslyckas. Implementeringen av de nödvändiga förändringarna blir inte av för att medarbetare indirekt eller direkt vägrar att genomföra dem. En viktig orsak är att medarbetarna inte förstår varför förändringen ska genomföras – och vem vill vara med och genomföra en förändring som de inte själva har varit med om att ta fram? Ytterligare en orsak är att färdplanen i form av långsiktiga mål och vision är otydlig.

Under seminariet kommer Pär att ge nya perspektiv på effektfullt ledarskap och kommunikation, med nya modeller och case om hur man kan skapa en förändringsdriven kultur. Seminariet riktar sig till alla som jobbar med HR-frågor och baseras på Pärs två böcker ”Kommunikativt ledarskap” som kom ut hösten 2017 och ”Förändringsprincipen” som ges ut våren 2019.

Här kan du se vilka orter du kan besöka detta frukostseminarie på:

Om Pär

Pär Lager har en stark passion för ledarskap och kommunikation och drivs av att lära sig från många olika miljöer.

Han har själv en bred erfarenhet som ledare sedan 1998, med chefspositioner från linjechefsnivå till VD.

Han har arbetat som chef i alla typer av organisationer, från börsbolag och ägarledda företag till offentlig sektor och ideella organisationer.

Idag har Pär flera styrelseuppdrag och arbetar även som rådgivare, föreläsare och författare.

0