Se alla nyheter

I en omvärld där förändringstakten blir allt högre och där kraven på ökad effektivitet upplevs som allt starkare är det viktigt att alla arbetsgivare börjar ta psykisk ohälsa på allvar. Färska siffror visar att tre av tio yrkesverksamma upplever hälsobesvär orsakade av arbetet. För hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär.

En ohälsosam arbetsbelastning uppstår när kraven överskrider resurserna. Om obalansen blir långvarig visar forskningen att det leder till ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Regler om psykosocial arbetsmiljö

Utgångspunkten är att anställda inte ska bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning på sina jobb. Av den anledningen kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö för ett par år sedan. Syftet är att ha ett samlat regelverk om den psykosociala arbetsmiljön, och innebär bland annat att alla arbetsgivare ska se över de anställdas arbetsbelastning.
Föreskrifterna är anpassade till dagens moderna arbetsliv och förtydligar både arbetsmiljölagen och vad arbetsgivaren ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De syftar till att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ohälsa och till att skapa en god arbetsmiljö. Målet är att hindra den negativa utvecklingen av ohälsan i arbetslivet.
Arbetsmiljöverket kommer under 2019 att genomföra nära 2 000 inspektioner för att se till att arbetsgivare tar sitt ansvar och förebygger arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Vad ska arbetsgivare göra?

Arbetsgivare är skyldiga att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och – vid behov – vidta åtgärder. Tecken på ohälsa behöver däremot inte alltid leda till åtgärder. Mot- och medgångar är en naturlig del av livet och detta påverkar oss naturligtvis både i privatlivet och på jobbet. Det viktiga är att som arbetsgivare uppmärksamma tecknen och få igång en dialog.
Arbetsgivare ska också säkerställa att resurserna anpassas till de krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna kan exempelvis arbetsmängden minskas, prioriteringsordningen ändras eller möjlighet till återhämtning ges.

Så kan ohälsa förebyggas

Arbetsgivare ska se till att det förs en kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare för att förhindra att ohälsa uppstår.
För att komma igång kan man kartlägga var man står idag. Utred hur ni kan främja hälsa och motverka ohälsa på just er arbetsplats. Undersök hur ni ligger till idag och diskutera hur ni vill ligga till. Finns det något som kan förbättras?
Ett sätt att ta reda på hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö är att göra en skyddsrond inriktad på just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Behövs åtgärder? Det kan exempelvis vara aktuellt med insatser som rör utbildning, kompetensutveckling eller förbättrad kommunikation.

[1] Enligt arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2018

Victoria Ödlund
HR-expert
Tholin & Larsson-Gruppen

Du som är medlem kan få fler verktyg!

Vill du få fler tips och verktyg för att lyckas ännu bättre med ert förebyggande arbete kring psykisk ohälsa? I ditt medlemskap i Sveriges HR Förening får du möjlighet att använda Servicepaketet HR-webb från Tholin & Larsson under ett helt år.

Servicepaketet HR-webb innehåller mallar och verktyg för stora delar av de operativa aktiviteter som en HR-avdelning arbetar med dagligen.

Du kommer enkelt åt Servicepaketet HR-webb genom mina sidor  där du kan registrera dig till ditt kostnadsfria år genom ett par knapptryck.

Är du inte medlem i Sveriges HR Förening? Läs mer om medlemskap här >>

0