Tillbaka till HRNU.se »

Sara Mohammar: Så ökar du medarbetarengagemanget
under förändringsresan (ca 24 min)