20 mars 2019

Tema:

Offentlig sektor år 2025!
Digitala arbetsplatser med friska medarbetare.

Tema:

Offentlig sektor år 2025!
Digitala arbetsplatser med friska medarbetare.

Årets talare

Tack för HR NU 2019, Sveriges viktigaste HR-konferens för offentlig sektor! Med framåtblick och fokus på ”digitala arbetsplatser med friska medarbetare” fångade vi upp en av de största utmaningarna som offentlig sektor står inför under de kommande åren.

Offentlig sektor genomgår omvälvande förändringar. Pågående och kommande digitala projekt påverkar och förändrar hur vi arbetar, våra roller, arbetsrutiner och vår arbetsmiljö. Många av våra medarbetare känner oro inför framtiden. Som en följd ser vi att sjukfrånvaron ökar och att arbetsgivarvarumärket påverkas negativt.

Något måste göras och det är vår profession, HR funktionen i organisationen, som behöver arbeta för att förebygga och hantera dessa utmaningar. Vad måste vi göra för att inte bli handlingsförlamade utan istället dra maximal nytta av digitaliseringens fördelar? Hur upprätthåller och säkerställer vi bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare och ledare? Och hur förebygger vi att förändringarna skapar onödiga slitningar i organisationen?

På HR NU 2019 hade vi fokus på dessa frågor. Våra inbjudna experter, under ledning av vår skickliga moderator Marie Hallander Larsson, att pratade under dagen om olika lösningar och alternativ. Tillsammans arbetade vi för en positiv utveckling inom HR och på våra arbetsplatser!

HR-professionen är den styrande och stöttande expertfunktion som är bäst skickad att leda och stötta medarbetare och chefer genom den digitala revolutionen. Tack för HR NU den 20:e mars 2019!

Partners:

Start typing and press Enter to search