Välkommen till HR NU!

Stockholm 20 mars, 2019

Anmäl dig här

Programmet

20 mars 2019

Tema:

Offentlig sektor år 2025!
Digitala arbetsplatser med friska medarbetare.

Tema:

Offentlig sektor år 2025!
Digitala arbetsplatser med friska medarbetare.

Årets talare

Välkommen till HR NU 2019, Sveriges viktigaste HR-konferens för offentlig sektor! Med framåtblick och fokus på ”digitala arbetsplatser med friska medarbetare” fångar vi upp en av de största utmaningarna som offentlig sektor står inför under de kommande åren.

Offentlig sektor genomgår omvälvande förändringar. Pågående och kommande digitala projekt påverkar och förändrar hur vi arbetar, våra roller, arbetsrutiner och vår arbetsmiljö. Många av våra medarbetare känner oro inför framtiden. Som en följd ser vi att sjukfrånvaron ökar och att arbetsgivarvarumärket påverkas negativt.

Något måste göras och det är vår profession, HR funktionen i organisationen, som behöver arbeta för att förebygga och hantera dessa utmaningar. Vad måste vi göra för att inte bli handlingsförlamade utan istället dra maximal nytta av digitaliseringens fördelar? Hur upprätthåller och säkerställer vi bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare och ledare? Och hur förebygger vi att förändringarna skapar onödiga slitningar i organisationen?

På HR NU 2019 har vi fokus på dessa frågor och vi välkomnar dig att ta del av insikter och kunskap och delta i diskussionen tillsammans med kollegor i branschen. Våra inbjudna experter kommer, under ledning av vår skickliga moderator Marie Hallander Larsson, att leda dig till olika lösningar och alternativ. Tillsammans arbetar vi för en positiv utveckling inom HR och på våra arbetsplatser!

HR-professionen är den styrande och stöttande expertfunktion som är bäst skickad att leda och stötta medarbetare och chefer genom den digitala revolutionen. Varmt välkommen till HR NU den 20:e mars 2019!

Anmäl dig till HR NU 2019

20 mars, Nalen, Stockholm

Missa inte att boka din plats på ett av Sveriges viktigaste HR-konferens för offentlig sektor! Du anmäler dig enkelt genom länken nedan.

Anmäl dig här

Ovan priser är exklusive moms.

Partners:

Start typing and press Enter to search