Event:Digitalt

Extrastämma

Du som är medlem i HR-föreningen är välkommen att delta på denna extrastämma den 30 november kl 08:00.

Valberedningen fick av stämman den 26 april 2023 i uppdrag att utse ny auktoriserad revisor för föreningen. Detta förslag måste formellt beslutas av en föreningens högsta beslutande organ, dvs stämman. Styrelsen har därför beslutat kalla till extra stämma enligt följande:

 

Datum: 30 november 2023

Tid: 08:00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan är stängd