Se all digital kunskap
WEBBKURS

Strategisk scenarioplanering för HR och ledare efter Coronakrisen

2 timmar och 3 minuter

Pris: 1000 SEK ex moms
Medlemspris: 800 SEK för HR BAS, 700 SEK för HR PRO ex moms

Om webbkursen

Navigera ur krisen och in i framtiden – med hjälp av strategisk scenarioplanering.

Under rådande kris är människorna i fokus och HR har en högst central roll. Vad händer framåt? Vi är många som är överens om att vi inte kommer att gå tillbaka till exakt samma läge vi var innan Corona. Samtidigt är det svårt att mitt i en kris veta vad som händer den kommande tiden eller vilka långsiktiga effekter vi kommer att se. Så hur kan du planera och förbereda dig för framtiden? Scenarioplanering är idag ett nyckelverktyg som kan hjälpa dig att förstå och proaktivt agera innan förändringar sker i omvärlden. Det är både en teknik för att stödja en beslutsprocess och en lärandeprocess där individer, organisationer eller ledningsgrupper utvecklar en bättre förståelse för hur omvärlden och framtiden kan se ut.

Upplägg

Webbkursen utgår från scenarier på temat ”Det nya samhället efter Corona”, som är framtagna genom djupintervjuer med ledare inom olika verksamhetsområden och med ett extra fokus på  HR. Genom övningar utvecklar du scenarierna, fördjupar dig i kritiska framgångsfaktorer, genomför en SWOT, tydliggör strategiska frågeställningar så att du kan arbeta fram ett konkret underlag för att ta fram en egen strategi och handlingsplan kopplat till din organisation och ditt arbete inom HR och/eller som ledare.

Efter webbkursen har du en bred kunskap om metodiken scenarioplanering som stödjer dig i ett agilt arbetssätt och i att utveckla en större förståelse för hur er omvärld och framtid kan se ut. Du får kunskap om hur du tar fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan med hjälp av scenarioplanering där HR, medarbetare och organisation är i fokus. Metoderna du lär dig kan du också applicera på andra frågeställningar och scenarier.

Innehåll

Webinar 1

  • Vad är scenarioplanering och hur fungerar metoden?
  • Det nya samhället efter Corona med fokus på medarbetare och organisation för HR och ledare

Webinar 2

  • Hur arbetar du konkret med scenarioplanering?
  • Vilka vinnare och kritiska framgångsfaktorer ser vi i varje scenario? Förlorare?
  • Vad är dagens styrkor och svagheter och vad har vi för möjligheter och hot?

Webinar 3

  • Hur arbetar du fram en framtidssäkrad strategi och handlingsplan utifrån scenarier och hur tar du det vidare i organisationen?

Material

  • Du får IAMAIs rapport ”Det nya samhället efter Corona”, där IAMAI tillsammans med Sveriges HR Förening genomfört djupintervjuer med ledare inom HR.
  • Du får mallar för att kunna arbeta självständigt med övningarna under webbkursen.
  • Du får en guide kring hur du använder scenarioplanering som metodik.

Den här webbkursen är baserad på det utbildningsprogram som Sveriges HR Förening anordnade under våren 2020 tillsammans med IAMAI. Webinarierna i webbkurserna är inspelade under utbildningstillfällena som ingick i utbildningprogrammet.

Obs. Bortse från datum- och tidsangivelsen i bokningsbekräftelsen. Du kan gå kursen när du vill. 

Föreläsare:

Charlotte Mattfolk
Grundare och vd, IAMAI

Charlotte är en populär föreläsare och inspiratör och har under sin karriär arbetat som VD på digital strategibyrå och jobbat med stora globala företag och genomfört mer än 500 framtidsstudier. Hon är certifierad inom AI och Scenarioplanering.

Jenny Holmberg
Grundare, IAMAI

Jenny har gedigen bakgrund inom IT med tyngdpunkt inom retail. Kommer senast från H&M där hon drivit en omvälvande digitalisering av kunderbjudandet och varit Head of  IT Sales and Marketing.

Lena Bjurner
Generalsekreterare, Sveriges HR Förening

Lena har ett modernt tänkt kring framtidens HR- och arbetsmarknad. Hon är en etablerad och respekterad HR-profil med gedigen senior erfarenhet som bland annat HR- och Hållbarhets direktör från Scandic hotels och VP HR på American Express. Lena är även utbildad inom AI och affärsstrategier vid MIT i USA.

0