Se all digital kunskap
WEBBKURS

Grundkurs i arbetsmiljö för dig som chef, skyddsombud eller ansvarig och behöver kunskap om Arbetsmiljölagens krav i praktiken

3 timmar och 4 minuter

Pris: Endast tillgängligt för medlemmar
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om webbkursen

Webbkursen riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och behöver kunskap om hur din verksamhet ska arbeta för att följa Arbetsmiljölagens krav på en trygg arbetsplats. Vi går igenom fysiska och psykosociala aspekter om hur du skapar en säker arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i korta moment där en del är max 10 minuter. Du examineras efter varje del och du får ett diplom efter genomförd kurs.

.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen och Diskrimineringsgrunderna
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Hot och våld på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Krishantering förr och nu

Den här webbkursen är en del av Diploma
Sveriges HR Förening har tillsammans med Diploma tagit fram en, för våra medlemmar, anpassad utbildningsmiljö.
Självklart kan även den nya kunskapen mätas och diplom erhållas. Idag erbjuder vi dig som medlemsförmån, helt kostnadsfritt över 350 utbildningar som ingår i ditt medlemskap. Du hittar utvalda kurser i vår Digitala kunskapsbank och genom Mina sidor kan du hitta hela Diplomas kursbibliotek.

Föreläsare:

Linda Orlöf Juhlin
Arbetsmiljöingenjör

Linda Orlöf Juhlin är arbetsmiljöingenjör hos Previa och bistår organisationer med att undersöka och ta fram fungerande rutiner för den fysiska arbetsmiljön. Linda håller i utbildningar om arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lennart Sohlberg
Affärscontroller

Lennart Sohlberg verkar som affärscontroller hos Previa och har tidigare varit distriktschef hos företaget. Lennart håller utbildningar om hälsa och ekonomi. 

Ulrika N. Persson
Ergonom och fysioterapeut

Ulrika N. Persson är legitimerad fysioterapeut och ergonom hos Previa, där hon arbetar med företagshälsovård och som instruktör i mediyoga. Hon håller i utbildningar om arbetsmiljö, ergonomi, hälsa och livsstil.

Maria Lindblad
Beteendevetare 

Maria Lindblad är utbildad beteendevetare. Maria arbetar för Previa med handledning och stödsamtal för både grupper och individer och håller även i utbildningar om psykosocial arbetsmiljö. Tidigare har Maria varit socialsekreterare och ärendehandledare.

Per Larsson
Chef över Previas Trygghetstjänster

Per Larsson har lång erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljöfrågor och som beteendevetare inom företagshälsan med inriktning på krishantering, hot och våld. Idag verkar Per som chef över Previas Trygghetstjänster och som talesperson för företaget i beteendevetenskapliga frågor.

0