Se all digital kunskap
WEBINAR

Hantera stress, oro och rädsla

9 MIN

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om webinaret

Det är många som känner sig stressade och oroliga i vardagen. Att ha tillgång till några enkla och användbara verktyg för att hantera utmanande tankar, känslor och upplevelser kan göra stor skillnad. Målet med den digitala föreläsningen ”Hantera stress, oro och rädsla” är att ge deltagaren kraftfulla verktyg till förändring och kanske någon ny insikt. Syftet är att förmedla hopp, väcka nyfikenhet och skapa motivation att pröva verktygen redan idag.

Föreläsningen utgår från terapimetoden ACT som visat sig vara hjälpsam just vid stress och oro. ACT är en av de nyare terapiformerna som ingår i den så kallade tredje vågens KBT. Föreläsningen bygger på några av de centrala begreppen inom ACT. Inledningsvis beskrivs även hur våra tankar och känslor kan ställa till det för oss och kort om stressens och hjärnans funktion.

 • Defusion
  Vi tror ofta på våra tankar, tar dem för sanna. Defusion handlar om att ge en mer nyanserad och flexibel reaktion på tanken. Att se tanken för vad den är, ”bara” en tanke. Att släppa taget om den tanke som inte är hjälpsam och att agera på den tanke du aktivt väljer att agera på.
 • Acceptans
  Vi har en tendens att inte vila stanna kvar i en obekväm upplevelse. Acceptans handlar om att låta dig själv ha upplevelsen så som den ändå redan är. Och stanna kvar i den, utan att hitta strategier för att ”fly”. Förhållningssättet är att negativa tankar och utmanande känslor är en del av livet.
 • Värden
  Inom området värden utforskar du vad som är viktigt för just dig, dina värderingar. Hur vill du vara som människa och vad vill du stå för? Vad är viktigt i livet?
 • Närvaro i nuet
  Det är lätt att tappa bort sig i funderingar över gårdagen eller oro över morgondagen. I delen om närvaro i nuet ges flera exempel på hur du kan fokusera på ögonblicket här och nu istället för att tänka på det som redan varit eller det som eventuellt kommer att hända i framtiden.

Det här del ett av en föreläsningsserie från KBT-terapeuten Liselott Adsjö. Del två (ca 40 min) med metoder och verktyg för att hantera stress och oro ges genom Talking Wellness.

Medverkande:

Liselott Adsjö
KBT-terapeut, Talking Wellness

Kajsa Ernst
Skådespelare

0