Se all digital kunskap
WEBBKURS

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

6 timmar 41 minuter

Pris: Endast tillgängligt för medlemmar
Medlemspris: Kostnadsfritt

Om webbkursen

Från den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning – GDPR/DSF. Tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning ersätter den personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Datainspektionens föreskrifter upphörde i och med detta.

I den här webbkursen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som är på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Webbkursen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är.

Vidare förklaras de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid måste gälla, de olika lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom ”data protection by design”, lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd samt tillsynsmyndigheternas befogenheter, däribland administrativa sanktionsavgifter.

Webbkursen kräver inga förkunskaper inom juridik eller om personuppgiftsreglering, men relevanta rättsdokument gås igenom. Dessutom får du tillgång till att själv läsa de aktuella bestämmelserna i DSF och tydliga hänvisningar till aktuella artiklar och föreslagna lagrum görs bland annat i utbildningens alla bilder. Det omfattande extramaterialet av olika tabeller innehåller hänvisningar till både paragrafer och artiklar.

Sedan webbkursen spelades in har det kommit en lagrådsremiss (regeringens förslag till Lagrådet) till en ny dataskyddslag. Lagstiftningsprocessen i Sverige kommer att pågå under våren 2018 där nästa steg efter att Lagrådet har sagt sitt (vilket inte nödvändigtvis innebär att regeringen kommer följa detta) är en proposition (regeringens förslag till riksdagen) som sedan behandlas i riksdagsbetänkande som riksdagen fattar beslut om. Till sist kommer de föreslagna författningarna i Svensk författningssamling (SFS).

Regeringen har gått ut med att Datainspektionen heter Integritetsskyddsmyndigheten från den 25 maj 2018.

Upplägg

Webbkursen är uppdelad i korta moment. Du examineras efter varje del och du får ett diplom efter genomförd kurs.

 

Innehåll

 • Svenska och EU-rättsliga dokument
 • Vad kan vara personuppgifter och vad innebär behandling?
 • Undantag från tillämpningen av DSF enligt DSF samt förslag om hur Sverige ska handskas med detta
 • Förslag på hur man i Sverige tänker förena olika rättigheter
 • DSF:s territoriella tillämpning
 • Vilka ska tillämpa DSF?
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombud
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • De lagliga grunderna för att behandla personuppgifter
 • Extra skyddsvärda personuppgifter bland annat särskilda kategorier/känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter såsom information och till exempel rätt till radering/rätten att bli bortglömd, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändningar
 • IT-säkerhet, däribland lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning av dataskydd
 • Uppförandekoder och certifiering
 • Tillsynsmyndigheternas befogenheter
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • Skadestånd till de registrerade
 • Övergångsbestämmelser
 • Jämförelsetabeller
 • Multispecial

Den här webbkursen är en del av Diploma
Sveriges HR Förening har tillsammans med Diploma tagit fram en, för våra medlemmar, anpassad utbildningsmiljö.
Självklart kan även den nya kunskapen mätas och diplom erhållas. Idag erbjuder vi dig som medlemsförmån, helt kostnadsfritt över 350 utbildningar som ingår i ditt medlemskap. Du hittar utvalda kurser i vår Digitala kunskapsbank och genom Mina sidor kan du hitta hela Diplomas kursbibliotek.

gdpr-webbkurs

Föreläsare:

Christina Hansson

Christina Hansson

Konsult och föreläsare med fokus på EU-rätten

Christina Hansson driver företaget Livstråden Utbildningskonsult, där hon bland annat är verksam som föreläsare för kortare och längre utbildningsinsatser, skribent till kursplaner för olika insatser, projektledare, moderator, kurssamordnare och producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial för verksamma jurister, bolagsjurister och advokater. Christina har lång erfarenhet av tillämpningen av internationell rätt, EU-rättslig lagstiftning och svensk lagstiftning samt sammanhang och samband mellan dessa tre inom flera olika rättsområden.

0