Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 27: Ulrica von Thiele Schwarz - Styrelsens roll och kompetens är viktig för att utveckla ett hållbart arbetsliv

56 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus’.

Podden leds av Johan Segergren och Zorica Bodiroza. I varje avsnitt träffar Johan och Zorica en ny forskare i ett spännande samtal.

I detta avsnitt:

I det här avsnittet av Fråga Forskaren träffar Johan och Zorica Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi vid Mälardalens högskola. Ulrica har bland annat bedrivit forskning kring bolagsstyrelsers roll när det gäller utveckling av ett hållbart arbetsliv.

I avsnittet belyses sambandet mellan god arbetsmiljö och högre prestation hos medarbetare samt organisationers förmåga att kunna attrahera och behålla dem. Frågor om hälsa, välmående och säkerhet - det vill säga ett hållbart arbetsliv - är viktiga frågor för verksamhetens produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Ulricas forskning visar att frågorna bör adresseras i styrelserummen i större utsträckning.

Vilken kompetens behöver tillföras till styrelserna för att få upp dessa frågor på agendan? Hur bedrivs frågorna på ett proaktivt sätt med tydlig riktning och uppföljning? Hur skapar styrelser och ledningen ”verkstad” och går från ord till handling när det gäller att skapa förutsättningar att utveckla ett hållbart arbetsliv? Det är områden som berörs i detta avsnitt tillsammans med Ulrica.   

Avsnittet släpptes 14 oktober 2021.

0