Se all digital kunskap
PODD

Avsnitt 25: Camilla Thunborg - Yrkesidentitetens roll vid kompetens- och organisationsutveckling

54 MINUTER

Pris: Kostnadsfritt
Medlemspris: Kostnadsfritt

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus’.

Podden leds av Johan Segergren och Zorica Bodiroza. I varje avsnitt träffar Johan och Zorica en ny forskare i ett spännande samtal.

I detta avsnitt:

I Fråga Forskarens andra avsnitt för säsongen möter Zorica och Johan forskaren Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

I podden diskuteras relationen mellan kompetens och identitet, varför vissa yrkesgrupper har starka och andra svaga yrkesidentiteter samt vilken betydelse detta får för såväl organisering av utbildning som kompetensutveckling och organisations­för­ändringar i dagens arbetsliv.

Camilla menar att det finns en dold utvecklings­potential i identitets­dilemman, ett dilemma som uppstår då vår bild av oss själva och vad vi kan, bör och ska göra krockar med andras förväntningar. Detta kan ske i vardagen eller vid organisations­­förändringar. Sådana dilemman skulle kunna användas som potential för att utveckla kompetens och verksamheter men dessa också kan skapa konflikter och motstånd som hämmar utveckling. Camilla menar att är något som chefer kan arbeta mer aktivt med och där HR skulle kunna vara en viktig partner.

Avsnittet släpptes 16 september 2021.

Utvalda publikationer

Thunborg, C. (2021). Formning av identiteter vid organisationsförändringar. I Granberg, O & Ohlsson, J. (Red.). Kollektivt lärande – i arbetslivet, andra upplagan. sid: 91-113. Lund: Studentlitteratur.

Bron, A. & Thunborg, C. (2020). Struggles in becoming employable. Non-traditional students’ narratives of the transition between higher education and working life in Sweden. Studia paedagogica vol. 25, n. 4, www.studiapaedagogica.cz https://doi.org/10.5817/SP2020-4-8.

Thunborg, C. & Ohlsson, J. (2016) Pedagogiska utmaningar i dagens arbetsliv. Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 21, nr 3-4, 191-211. https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1432/1276

Thunborg, C. (2016) Learning behind the curtains. Becoming health care assistants in Sweden. Diversity and Equality in Health and Care, 13(1): 162-168.

Thunborg, C., Bron, A., Edström, E. (2013). Motives, commitment and student identity in Swedish Higher Education. Studies for the Education of Adults, vol. 45, 2, 177-193.

 

0