Se alla nyheter

Hur ser du på framtidens HR?

Bli intervjuad i vår jubileumsstudie. 

I år firar Sveriges HR Förening 100 år och tillsammans med vår partner Populum.io vill vi fråga 100 HR-personer om tankar kring framtiden för HR. Är du en av våra 100 personer?  

”Arbetslivet står inför den största omställningen i modern tid. Tillsammans med Populum.io vill vi därför undersöka HR:s tankar går kring framtiden och dess utmaningar och möjligheter”, säger Lena Bjurner, vd och generalsekreterare, Sveriges HR Förening.  

 

Syftet med Jubileumsstudien är att: 

  • Kunskapsdela och inspirera kring lyckade HR-initiativ inom Sveriges HR-community, med fokus på motivation, kultur och engagemang i det “nya” arbetslivet efter pandemin. 
  • Belysa HR-trender och HR-innovationer som svenska HR-representanter ser kommer påverka deras organisationer i framtiden 
  • Bidra med input till Sveriges HR Förenings förnyelsearbete för att säkerställa relevans i framtiden för dig som medlem 

 

Så här går undersökningen till: 

  • Anmäl ditt intresse att delta i studien 
  • Intervjun är 15-30 minuter och kommer genomföras av en universitetsstudent som sommarjobbar på Populum. 
  • 100 intervjuer ska genomföras av universitetsstudenterna. 
  • Intervjun äger rum under perioden 14:e juni – 9:e juli (ange när du finns tillgänglig i formuläret). 
  • Intervjun kräver ingen förberedelse – frågorna berör vilka HR-initiativ du är stoltast över i din organisation, och vad du ser är viktigt framåt. 
  • Resultatet från studien presenteras under hösten 2021 

 

Intresseanmälan för att delta i jubileumsstudien är nu stängd.

Vi tackar för det stora intresset i att delta i studien! Alla platser är nu fyllda. I höst presenteras resultatet.

Har du gjort en intresseanmälan men inte blivit inbokad på intervju?

På grund av det stora intresset fylldes de 100 intervjuplatserna snabbt. Populum.io har behövt prioritera bland intresseanmälningarna för att få en bra spridning avseende både bransch och bolagsstorlek och har därför inte kunnat tillgodose allas intresse i att delta.

Vi firar 100 år

Välkommen in till vår digitala lobby där vi har vårt 100-årsfirande.

Vill du bli medlem i Sveriges HR Förening?

Läs mer om våra medlemskap och anmäl dig.

0