Se alla nyheter

Caroline Farberger tilldelas Kerstin Hesselgren

2022-10-13

Idag utsågs Caroline Farberger till årets pristagare av Kerstin Hesselgren-priset. Priset delas årligen ut av Sveriges HR Förening till en förebild som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle. Pristagarens, eller pristagarnas, beslut och handlingar präglas av civilkurage, mod och frispråkighet.

Caroline Farberger har visat prov på både civilkurage och stort mod genom att vara Sveriges första toppchef i näringslivet som offentligt delat med sig av sin transitionsresa från man till kvinna. Hennes livsberättelse har bidragit till att belysa ojämställdhet och vikten av inkludering, och hon har verkat aktivt i sina chefsroller för att göra skillnad.

– Caroline Farberger har genom sitt personliga mod och sitt stora engagemang verkat för att lyfta frågan om jämlikhet och inkludering på arbetsplatser och i samhället, säger Carina Malmgren Heander, styrelseordförande Sveriges HR Förening och juryordförande för Kerstin Hesselgren-priset.

– Jag känner mig djupt hedrad över att få motta Kerstin Hesselgren-priset.Vi har fortfarande har en lång väg att vandra innan vi har jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden. På allt för många arbetsplatser har vi fortfarande sociala strukturer som gör att de som tillhör normen spelar på hemmaplan och de andra på bortaplan. Vi måste arbeta för en arbetsmarknad där vi alla, man eller kvinna, normativ eller icke-normativ, spelar på en gemensam hemmaplan. Det är en resa vi behöver göra tillsammans, säger Caroline Farberger.

Kerstin Hesselgren-priset är instiftat till Kerstin Hesselgrens minne och har delats ut av Sveriges HR Förenings styrelse sedan 2019. Tidigare pristagare är Anne Ramberg, Barbro Westerholm och Amanda Lundeteg.

Kerstin Hesselgren var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter. Hon såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte. År 1921 valdes hon in i Sveriges riksdag, som första kvinna i första kammaren. Där arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade Kerstin den ideella branschföreningen Sveriges HR Förening, då med namnet Socialarbetare inom industri och affärsvärld.

Pristagaren av Kerstin Hesselgren-priset erhåller ett livslångt hedersmedlemskap i Sveriges HR Förening samt en summa om 10 000 kronor att skänka till en ideell organisation som pristagaren själv väljer.

– Pengarna vill jag skänka till Cancerfonden. En organisation som jag även stödjer via ett samarbete genom Wellstreet, säger Caroline Farberger.

Kontakt

För mer info och förfrågningar, vänligen kontakta:

Elin Widmark, kommunikations- och marknadsansvarig Sveriges HR Förening, elin.widmark@sverigeshrforening.se

0