Se alla nyheter

Skövde kommun kör just nu Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för alla sina omkring 200 chefer och deras skyddsombud. HR och huvudskyddsombud från ett par av fackförbunden håller i utbildningen tillsammans.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, en gemensam bas för chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn. Den finns tillgänglig kostnadsfritt på webben, består av sex moduler och leds av utbildningsledare från den egna organisationen. Utbildningen är framtagen av fack och arbetsgivare tillsammans, inom ramen för parternas förening Suntarbetsliv.

I Skövde deltar omkring 30 personer deltar i varje grupp, och chefer och skyddsombud går tillsammans. I varje grupp finns deltagare blandat från olika sorters arbetsplatser.

  • Vi har valt att hålla grupperna blandade för att man ska få en förståelse för varandras arbetsmiljö i de olika verksamheterna. Det har varit väldigt bra, vi ser att det gett upphov till jämförelser och lärande mellan verksamheterna, säger Monica Bernudd, HR-partner och en av de ansvariga för satsningen på arbetsmiljöutbildningen.

Tre heldagar går deltagarna, utspritt med en eller ett par veckors mellanrum. De som håller i arbetsmiljöutbildningen är fyra personer från HR-avdelningen, och två huvudskyddsombud, en från Lärarförbundet och en från Kommunal. De turas om i par att leda, där en av utbildarna alltid är ett huvudskyddsombud.

Kommunledningen går kortversion

Kommunens ledning – kommundirektören och sektorcheferna – har också gått en kortversion av utbildningen på en halv dag. Det har de gjort dels för att själva lära sig mer, och dels för att bättre förstå värdet av att deras underställda chefer vet hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. Den halvdagen genomfördes också av HR-partners och ett huvudskyddsombud.

Bra att få sitta ner och prata

I Skövde kommun har arbetsmiljöutbildningen uppskattats av deltagarna för att den är så grundlig och samtidigt inspirerande, menar Monica Bernudd. Men allra viktigast har nog varit att chefer och skyddsombud på samma arbetsplatser har gått utbildningen ihop, och fått utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans.

  • Vissa enheter är ju väldigt spridda och arbetar på olika platser. Då har det varit en jättevinst för chefer och skyddsombud att få tid att sitta ner och prata tillsammans, säger Maria Holmén, utbildningsledare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet.

De har helt enkelt blivit tryggare i sina roller.

  • Många säger att nu vet de vad de ska göra hemma på sin egen arbetsplats, säger Monica Bernudd.

Genomförs partsgemensamt

Deltagarna uppskattar att arbetsmiljöutbildningen genomförs partsgemensamt, visar utvärderingarna.

  • Det har ett viktigt symbolvärde, säger Maria Holmén.

Monica Bernudd håller med.

  • Alla ser att vi har samma mål: en så bra arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna, säger hon.

Mer information om Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn hos Suntarbetsliv

 

Text: Åsa Hammar
Bild: Linus Petersén, Skövde kommun

Arbetsmiljöutbildningen – så här gör man i Skövde kommun:

  • Tre heldagar med två moduler per dag.
  • Egna tillägg med kommunens policydokument varvat med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning
  • HR och huvudskyddsombud från Lärarförbundet och Kommunal genomför utbildningen i par
  • Chefer och skyddsombud från samma arbetsplats går tillsammans
  • Deltagare från olika verksamheter blandas i grupperna

0