Se alla nyheter

Sommaren närmar sig med stormsteg och många arbetsgivare är i full färd med att anställa sommarpersonal. För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och många är osäkra på vad som förväntas av dem.

Som arbetsgivare är det viktigt att se till att sommarjobbarna får en bra introduktion till både arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. Att få en bra start med tillräcklig information om regler, rutiner och säkerhet på arbetsplatsen gynnar både den anställde och arbetsgivaren.

Här följer en checklista om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du anställer sommarjobbare.

Särskilda regler för minderåriga

För minderåriga, d v s personer under 18 år, finns särskilda regler vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Reglerna framgår av särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2012:03).

Syftet med dessa är att förebygga och förhindra att ungdomar skadar sig i arbetet eller drabbas av ohälsa. Det är viktigt att närmaste chef sätter sig in i dessa regler och ser till att de följs.

I bestämmelserna regleras bland annat vilka arbetsuppgifter minderåriga får utföra, vilka arbetstider som gäller och när en vårdnadshavare ska ge sitt godkännande till arbetet.

Viktigt med introduktion

Att nyanställda får en bra introduktion är viktigt både för personalen själv, ur arbetsmiljösynpunkt, för trivseln på arbetsplatsen och för kunder. Se till att den nyanställde får en genomgång av företagets personalhandbok där man kan läsa om vilka arbetstider som gäller, hur man sjukanmäler sig, när och till vem tidrapporten ska lämnas m m.

Välj rätt anställningsform

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns flera olika anställningsformer som ska användas när man visstidsanställer personal. När det handlar om extraarbete som ska utföras under sommaren kan semestervikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning bli aktuellt. Om man är bunden av kollektivavtal måste man se vilka anställningsformer som finns enligt avtalet.

Anställningsavtal

Enligt LAS ska arbetsgivaren inom en månad lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till den anställde. Om man har lämnat ett anställningsavtal i samband med att man avtalade om anställningen så är skyldigheten att skriftligt informera om villkoren normalt uppfylld. Skriftlig information om villkoren behöver inte lämnas om anställningen är avtalad att vara kortare tid än tre veckor.

Minimilön

Det finns inga lagregler om minimilön. Lönen är istället en avtalsfråga mellan arbetsgivaren och den anställde. I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om lön.

Semesterförmåner

Normalt gäller att alla har rätt till semesterledighet. För anställningar som ska pågå i högst tre månader kan arbetsgivaren och den anställde dock avtala om att semesterledighet inte ska tas ut.

Oavsett hur kort anställningen är så tjänar den anställde alltid in semesterlön. Enligt semesterlagen uppgår denna till lägst 12 % av intjänad lön.

Rätt till sjuklön?

En förutsättning för att ha rätt till sjuklön är att den avtalade anställningstiden är minst en månad. För den som är anställd för kortare tid än en månad krävs att anställningen har pågått 14 kalenderdagar i följd.

Viktigt med onboarding!

För alla nyanställa är det viktigt att få en bra onboarding, det gäller oavsett anställningens längd. Vid korta anställningar bör arbetsgivaren anpassa onboardingprocessen till anställningens längd.

En effektiv och genomtänkt onboarding leder i regel till att nyanställda lättare förstår sin roll, känner högre lojalitet och motivation. Efter anställningen är sommarjobbarna ambassadörer för företaget och kan dessutom bli kandidater i framtida rekryteringssammanhang.

Anna Schönfelder, Expert på Tholin & Larsson

Servicepaket HR webb – allt du behöver för att få en enklare HR-vardag

Vad gäller angående sjukfrånvaro och rehab-planer? Hur får jag vår kommande rekrytering att bli en succé? Och nya medarbetare att känna sig välkomna på bästa sätt? Tholin & Larsson rätar ut dina frågetecken och ser till att du kan lägga din tid på rätt saker, inte på att jaga information.

Som medlem i Sveriges HR förening kan du använda Servicepaket HR webb från Tholin & Larsson under ett år – gratis!
I Servicepaket HR webb hittar du bl.a. checklistor, mallar, FAQ, faktabank och nyhetsartiklar. Helt enkelt allt du behöver för att få en enklare HR-vardag – samlat på ett ställe.
Du skaffar Servicepaket HR webb genom att gå in på mina sidor.

Är du inte medlem i Sveriges HR Förening?
Läs mer om medlemskap här >>

0