Bedrägeri, oetiskt beteende, trolöshet mot huvudman. Rubriker i media angående oegentligheter i arbetslivet blir vanligare och allt fler organisationer inser att man behöver arbeta aktivt för att hantera dessa frågor. Men hur utför man ett aktivt arbete inom organisationen för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter? Vilka skyldigheter har en organisation enligt lag? Förtroende, transparens och regelefterlevnad är nyckelord i arbetet mot ekonomiska oegentligheter. En viktig komponent är att tillse att man har ett fungerande visselblåsarsystem som är i enlighet med gällande lagstiftning. Under vår föreläsning kommer vi att presentera redskap för hur en organisation på ett effektivt sätt kan arbeta med dessa, ofta känsliga, frågor.

 

Innehåll:

Vi går igenom grundläggande begrepp och regelverk på området i syfte att ge en helhetsbild för kursdeltagarna.

 • Vad är ”visselblåsning”? Exempel från verkligheten.
 • Arbetsrättsliga regler och principer

Yttrandefrihet

 • Lojalitetsplikt
 • Kritikrätt i anställningsförhållandet
 • Intern kritik jämfört med kritik som riktas externt
 • Genomgång av Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
 • Arbetsrättsliga konsekvenser av visselblåsning; innefattande genomgång av relevanta rättsfall
 • Förebyggande åtgärder i form av en god företagskultur och tillräckliga, interna riktlinjer och kontroller
 • Hur fungerar ett whistleblowing-system i praktiken?
 • Överväganden med anledning av GDPR
 • Överväganden mellan ett aktivt eller passivt whistleblowing-system
 • Hur bör en utredning kring eventuella oegentligheter genomföras?

Datum: 15 maj 2019

Plats: Göteborg

Kursledare: Paula Hogéus & Erik Skoglund, EY Law

Tid: 09.00-12.00

Pris: 1 900 SEK ex moms

Datum: 17 maj 2019

Plats: Stockholm

Kursledare: Paula Hogéus & Erik Skoglund, EY Law

Tid: 09.00-12.00

Pris: 1 900 SEK ex moms

Seminarie-EY-paula

Om Paula och Erik:

Paula Hogéus är partner på EY Law och har mer än 15 års erfarenhet inom arbetsrättsområdet; särskilt avseende verksamhetsförändringar, omställningsarbete, svåra uppsägningar och regelefterlevnad. Paula leder även Ernst & Youngs globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i mer än 50 länder.

Erik Skoglund är partner på EY och har mer än 25 års erfarenhet av utredningar, tvistelösning och regelefterlevnad. Erik är nordiskt ansvarig för EY:s avdelning FIDS, Fraud Investigation & Dispute Services, som hjälper företag och organisationer att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter.

OBS! Är du medlem får du rabatt.

Din medlemsrabatt är följande:

HR BAS: 20% rabatt på ord.pris

HR PRO: 30% rabatt på ord.pris

Bli medlem »

Har du frågor? Maila mig!

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

Start typing and press Enter to search