GDPR för dig som arbetar med HR 

Hösten 2018 publicerade Datainspektionen sin tillsynsplan för 2019-2020 där arbetsgivarens behandling av anställdas uppgifter är ett fokusområde för myndighetens tillsyn. Parallellt så har vi fått nya regler som kompletterar GDPR (General Data Protection Regulation) och som bland annat tar sikte på arbetsgivarens kameraanvändning och möjligheten att begära ut registerutdrag från polisen. 

Hur kan man arbeta systematiskt med GDPR? 

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna verktyg för hur man praktiskt bedömer sin organisations mognadsgrad och hur man systematiskt kan arbeta med GDPR inom HR. Du får med dig modeller, checklistor och många goda idéer från kursledare och deltagare. Under utbildningen läggs stor vikt på praktikfall. 

Denna utbildning vänder sig till deltagare med tidigare kunskap om GDPR såväl som de som inte arbetat med GDPR tidigare. 

Under utbildningen går vi bland annat igenom: 

 • Vilka lagändringar har vi sett inom HR-området som rör GDPR och anställdas personuppgifter?  
 • Varför har Datainspektionen valt arbetsgivares behandling av anställdas uppgifter som ett fokusområde och vad kommer Datainspektionen att granska närmare? Hur går en tillsyn till? 
 • Vilken rätt och möjlighet har arbetstagare att begära ut uppgifter genom ett s.k. registerutdrag? 
 • Har en arbetsgivare rätt att få åtkomst till arbetstagares arbetsmejl, sms-kommunikation och telefonsamtal? 
 • I vilket utsträckning påverkar GDPR tidsrapportering och GPS-positionering av fordon? 
 • Vilka är de vanligaste misstagen för GDPR-projekt inom HR och hur kan de undvikas? 

Kursledare  

Aron Klingberg är jurist vid Sällberg & Co med erfarenhet av GDPR inom rekrytering, bemanning och personaluthyrning samt HR generellt. Aron har även erfarenhet att bistå klienter vid personuppgiftsincidenter relaterade till anställdas personuppgifter samt klagomål och tillsyn från tillsynsmyndigheter.

Datum: 17 oktober 2019

Plats: Stockholm

Kursledare: Aron Klingberg

Tid: 09.00-17.00

Pris: Ordinarie pris: 7 900 SEK

HR BAS: 6320 SEK ex moms

HR PRO: 5 530 SEK ex moms

OBS! Som medlem i Sveriges HR Förening får du rabatt på denna utbildning.

Medlemskap HR BAS 20% rabatt, du betalar då endast 6 320 SEK ex moms.

Medlemskap HR PRO 30% rabatt, du betalar då endast 5 530 SEK ex moms.

Kursledare

Aron Klingberg är jurist vid Sällberg & Co med erfarenhet av GDPR inom rekrytering, bemanning och personaluthyrning samt HR generellt. Aron har även erfarenhet av att bistå klienter vid personuppgiftsincidenter relaterade till anställdas personuppgifter samt klagomål och tillsyn från tillsynsmyndigheter.  

 

 • Tobias Odervång
  Tobias Odervång Medlems- och utbildningsansvarig

  Mobil: 0708-49 49 54

Start typing and press Enter to search