En två dagars utbildning i februari för dig som arbetar med strategiska HR-frågor och vill få ett helhetsperspektiv och en djupare förståelse för de senaste utvecklingarna inom Talent Management.

 

Utvecklingstakten är snabb inom organisationer, i omvärlden och i förväntningarna från medarbetarna. De allt mer komplexa utmaningarna vi står inför kräver i ökande utsträckning lösningar som vi bara kan få fram genom samtal, gemensam analys och samarbete.

När Talent Management i den moderna organisationen fungerar väl söker människor upp varandra för att lära tillsammans. Vi får tvärfunktionellt tänkande och samarbete vilket leder till innovation och utvecklingskraft.

Talent Management 2.0 handlar inte bara om att attrahera och utveckla rätt medarbetare, utan mer och mer om att frigöra engagemang, lärande och utveckling på individnivå och i organisationen.

Med Talent Management 2.0 blir engagemang, utveckling och ett coachande förhållningssätt ännu viktigare och HR behöver skapa nya organisatoriska och kulturella förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas och lära tillsammans.

Ta nästa steg inom Talent Management

Utbildningen erbjuder dig ett helhetsperspektiv inom Talent Management och ger både inspiration och konkreta verktyg till att driva ditt arbete med Talent Management utifrån de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden och i omvärlden.

Kursupplägg Talent Management 2.0

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Spaning över trender, utvecklingar och utmaningar inom Talent Management som påverkar hur vi styr och utvecklar våra verksamheter,
  • Hur vi utvecklar och optimerar medarbetarnas förmåga och prestation i en allt mer dynamisk och föränderlig värld,
  • Hur vi skapar samarbete, team och kultur som utvecklar verksamheten som helhet och levererar önskade resultat,
  • Hur vi utvecklar HR-rollen och driver strategiska och nödvändiga frågeställningar i den moderna organisationen.

 

I priset ingår även för-, eftermiddagsfika samt lunch – boka din plats idag!

Kurslitteratur som ingår i avgiften: Från Napoleon till VOKA – är du redo för framtidens organisationer?

”Jag har fått både inspiration och nya perspektiv och mer konkreta tips på hur vi ska komma vidare med vårt arbete med en TM-strategi. Spännande best practice också från en av de andra kursdeltagarna”.

Deltagare från tidigare kurstillfälle

Göteborg, 4-5 februari 2020

Kursledare: Philip Sjögren & Björn Haring, Stardust Consulting

Tid: 09.00-17.00

Pris: 15 900 SEK ex moms

HR BAS 20% rabatt: 12 720 SEK ex moms.

HR PRO 30% rabatt: 11 130 SEK ex moms.

Anmäl dig här »

 

Stockholm, 11-12 februari 2020

Kursledare: Philip Sjögren & Björn Haring, Stardust Consulting

Tid: 09.00-17.00

Pris: 15 900 SEK ex moms

HR BAS 20% rabatt: 12 720 SEK ex moms.

HR PRO 30% rabatt: 11 130 SEK ex moms.

Anmäl dig här »

OBS! Som medlem i Sveriges HR Förening får du rabatt på denna utbildning.

Medlemskap HR BAS 20% rabatt, du betalar då endast 12 720 SEK ex moms.

Medlemskap HR PRO 30% rabatt, du betalar då endast 11130 SEK ex moms.

Kursledare

Björn Haring har 20 års konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på strategi och styrning, organisationsutveckling och HR-frågor där medarbetarnas engagemang har stått centralt. Björn har stor erfarenhet av att utforma strategier och utveckla verksamheten genom att skapa effektiva organisationer, involvera medarbetare, och utveckla ledarskap och kultur.

Björn är seniorkonsult på Stardust Consulting och har tidigare arbetat på PwC och PA Consulting. Som konsult har Björn arbetet med både privata och offentliga verksamheter i Sverige och utomlands. Björn är utbildad ekonom med fokus på strategi och organisation och har dessutom en examen inom HR samt en grund i beteendevetenskap.

philip-sjogren-talent-management

Kursledare

Philip Sjögren har snart 25 års konsulterfarenhet av verksamhetsutveckling. Till början med fokus på strategi- och organisationsfrågor, för att sedan allt mer övergå till utveckling av ledarskap och företagskultur.

Kärnfrågan har alltid varit: hur ska ledare och organisationer engagera medarbetarna mot ett gemensamt mål. På senare år har Philip också arbetat mycket med interkulturella frågor: hur ska personer i internationella team förstå varandra bättre?

Philip började sin karriär som diplomat i utrikesdepartementet tidigt 90-tal, för att sedan gå över till McKinsey & Co där han inledde sin konsultbana. Han har även haft ledande befattningar inom Krauthammer International samt drivit ett eget bolag i många år.

Philip är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar flytande på fem språk.